học tiếng anh online IKUN

học tiếng anh online IKUN

Free test

Bạn đang chuẩn bị làm bài kiểm tra GIAO TIẾP ĐẦU VÀO của trung tâm ngoại ngữ IKUN!
Bài kiểm tra này sẽ kiểm tra kỹ năng Nghe và Đọc của bạn trong bài thi giao tiếp đã tốt hay chưa?
Bạn đã sẵn sàng. Vui lòng điền thông tin đầy đủ trước khi làm bài kiểm tra nhé.
Chúng tôi đảm bảo thông tin của bạn sẽ được bảo mật.
Chúc bạn làm bài kiểm tra thật tốt!
Bạn có muốn chúng tôi gọi tư vấn khóa học cho bạn không?
Bạn còn phút để hoàn thành bài thi
Phần I: Listening test
Bài thi sẽ gồm 4 part. Các bạn hãy bắt đầu làm từ part 1 nhé!

Question 1: I am a................
Phần 2: Grammar test
Bài thi sẽ gồm 4 part. Các bạn hãy bắt đầu làm từ part 2 nhé!
Bài thi sẽ gồm 51 câu!

Question 1: I------------- a student
Loading...
Chúc mừng bạn đã hoàn thành xong bài kiểm tra! Và đây là kết quả của bạn
Tổng số câu đúng :
Trình độ của bạn là:
BẠN MUỐN LÀM LẠI BÀI KIỂM TRA?