học tiếng anh online IKUN

học tiếng anh online IKUN

Mai Phương

"Qua gần 3 tháng học tập ở IKUN, mình cảm thấy rất vui vì bản thân đang tiến bộ một cách rõ rệt. Giáo viên dạy giao tiếp cho mình là một cô giáo trẻ tuổi nhưng có cách dạy rất hay, cô làm cho mình cảm thấy giờ học sinh động và vui hơn, từ đó giúp mình tiếp thu một cách hiệu quả. Cô trẻ, năng động và rất dễ thương, rất hay cười. Không chỉ cô mà các chị trong ban tư vấn của #IKUN chị nào cũng dễ thương, cũng đẹp không chỉ bề ngoài mà còn bên trong tính cách nữa. Cơ sở vật chất thì quá tốt thoải mái, mát mẻ. Mình cho 5 sao!"