học tiếng anh online IKUN

học tiếng anh online IKUN

Quy trình giao hàng

QUY TRÌNH GIAO MÃ KÍCH HOẠT CÁC KHÓA HỌC ONLINE 

  • Sau khi học viên đăng ký khóa học thành công, trong vòng 7 ngày (không tính ngày Chủ Nhật), nhân viên trung tâm sẽ gọi điện thoại xác nhận thông tin đăng ký với học viên. 
  • Đối với học viên đăng ký bằng COD: Nhân viên sẽ thông báo chính xác ngày mà học viên sẽ nhận được mã kích hoạt bằng văn bản và email. 
  • Đối với học viên đăng ký bằng email: nhân viên sẽ thông báo bằng điện thoại và học viên sẽ nhận được mã kích hoạt bằng email. 
  • Những học viên đăng ký bằng hình thức COD có dấu hiệu không thanh toán thì tài khoản sẽ bị cấm vĩnh viễn.