học tiếng anh online IKUN

học tiếng anh online IKUN

TRỌNG NHIÊN

" Mình đã không tin rằng mình có thể đạt được mức điểm ngoài mong đợi như vậy. Mặc dù chỉ có 5 tuần ngắn ngủi để học cùng với Cô Thúy nhưng mình có thể nói rằng cách hệ thống kiến thức của cô hoàn toàn chinh phục mình. Ngắn gọn, súc tích, đi vào đúng trọng tâm luyện đề. Thậm chí có những điểm ngữ pháp mình học qua rất nhiều thầy cô mà cho đến khi học cô Thúy xong mới thấy sao nó dễ hiểu vậy. Cám ơn cô Thúy vì tất cả"